27 januari 2019: Missa ‘Maria zart’ van Obrecht

Door het Ensemble Josquin Desprez. Meer info volgt

23 en 24 maart 2019: Johannes Passion

Door het Nieuw Groninger Bachkoor en -orkest.
Meer info en aanmelden (koor) hier.

13 en 14 april 2019: Polyfonieweekend

Passiemuziek uit de Renaissance

7-12 mei 2019: Concerten Noordelijke Polyfonisten

Engelse koormuziek

22 en 23 juni 2019: Weekendmis

Nicolas Champion: Missa Ducis Saxoniae