Vanaf 16 feb 2020 Nieuw Groninger Bachkoor, project 2020: motetten!

Een grotendeels door het koor ingevuld programma met Motetten van J.S. Bach. Concerten 12-14 juni. Meer info en aanmelding hier

9-10 april 2020
Passieconcerten Noordelijke Polyfonisten

Passiemuziek van Thomas Tallis (Lamentaties), John Browne (Stabat matar) en Carlo Gesualdo (Responsoriën)

12-14 juni 2020: Concerten Nieuw Groninger Bachkoor