Klik hier voor info over het meest actuele project

Projectkoor De Noordelijke Polyfonisten 

Gedurende mijn omgang in de jaren ’90 met kleine, gespecialiseerde oudemuziekensembles enerzijds en niet gespecialiseerde amateurkoren anderzijds groeide bij mij de wens een wat grotere groep ervaren amateurs bij elkaar te zetten en dit, in de vorm van projecten, tot een gespecialiseerd renaissancekoor uit te laten groeien.

Eind 1999 kreeg deze wens gestalte: er werden audities georganiseerd met het idee 25 tot 30 mensen uit te selecteren voor een eerste project. De belangstelling bleek echter zo groot te zijn, dat het mogelijk ging lijken enkele zelden gehoorde, achtstemmige stukken uit te voeren. Zo kwam een groot koor tot stand met 36 leden. Het debuutconcert werd gegeven in april 2000, samen met het Ensemble Josquin Desprez.

NP 2005

Het projectkoor in 2005 (foto: Eppo Karsijns)

Nu, ruim 15 jaar later, is er aan de werkwijze weinig veranderd:  twee keer per jaar is er een project waarbij in 12 à 15 repetities een avondvullend programma wordt ingestudeerd en vervolgens een aantal malen uitgevoerd in Groningen en elders in Noord-Nederland. 
Het koor bestaat doorgaans uit 24 à 28 zangers. De hoofdmoot van het repertoire wordt gevormd door a-capellawerken uit de periode tussen 1450 en 1600, met soms een uitschieter naar modernere werken (Bach, Brahms, Poulenc) en af en toe begeleiding door een instrumentalist.

flyer-A6-polyfonisten-PR
De meest recente concertflyer

Meer dan 30 programma’s zijn inmiddels tot stand gekomen. Deze bevatten soms geheel religieuze, dan weer volledig wereldlijke, maar soms ook een mix van de twee, waarbij het liturgische aspect nauwelijks een rol speelt, tenzij functioneel als historische achtergrond. Ondanks de benaming Projectkoor is de bezetting redelijk constant, ongeveer de helft van het koor is er vanaf het begin bij. Daardoor is er langzamerhand een geheel eigen stijl ontstaan, passend bij mijn opvattingen over deze muziek. De koorleden zijn in het algemeen goed tot zeer goed onderlegd in het vertalen van het notenbeeld naar klinkende muziek, zodat tijdens repetities voornamelijk wordt gewerkt aan het verder verfijnen van de stijl.

digiFlyerSusato

affiche-maris-stella-2012

Recensie Susato