Josquin Desprez 1521-2021

Geplaatst op  door catskoren

Update augustus 2022

Onderstaande aankondiging is twee jaar oud. Het eerste project heeft plaatsgevonden in juni 2021, nog in Coronatijd, toen dingen net weer begonnen te kunnen. Daarna is het door wisselende omstandigheden steeds niet doorgegaan. Najaar 2022 maken we een herstart, waarbij we de naam aanhouden, maar het repertoire uitbreiden met muziek uit Josquins tijd. Inmiddels is het Josquinjaar verstreken en het Moutonjaar in volle gang. We hebben het dan over Jean Mouton, een minder bekende tijdgenoot van Josquin, die echter door zijn tijdgenoten op een even hoog voetstuk werd geplaatst. Klik hier voor meer informatie over het komende project in november, met werken van Mouton en Josquin. Daar kun je je ook meteen aanmelden.

De ‘oude’ informatie’:

Op 27 augustus 1521 overleed Josquin Lebloitte, ‘dit’ Desprez in zijn woonplaats Condé sur l’Escaut. Hij is beroemd geworden met uitsluitend zijn voornaam, die tijdens en na zijn leven met evenveel respect en ontzag werd uitgesproken als die van zijn tijdgenoot Michelangelo, waarvan velen de achternaam niet eens kennen. Mooie aanleiding om deze intrigerende mens en musicus eens goed onder de loep te nemen.

Een nieuw koor: Jodocus 500

Eén langlopend project wil ik bij dezen vast aankondigen: een nieuw koor dat op een viertal momenten door het jaar 2021 heen een of meerdere concerten gaat geven. Elk deelproject bestaat uit twee intensieve repetitieweekends, waarin ook achtergrond wordt verschaft. Het tweede weekend wordt afgesloten met een lezing + uitvoering, die wellicht op een later moment nog herhaald zal worden.

Ik wil een koor samenstellen van het hoogst haalbare amateurniveau.
Belangstellenden uit Groningen, maar ook ver daarbuiten, zijn welkom. Daarvoor wil ik niet alleen gaan vissen in de reeds bekende oude-muziekvijvers (Capella Groningen, Plenum, De Noordelijk Polyfonisten), maar juist ook daarbuiten (studentenkoren, conservatorium, instrumentalisten).
16 a 20 zangers vind ik een werkbare omvang. Met iets minder kan het ook, mits niveau en stemverdeling het toelaten.

Wat ik graag zie en hoor: 
– enthousiasme voor deze muziek, maar ook voor muziekhistorische en -theoretische aspecten 
 flexibiliteit in het zingen, gemak van intonatie, gevoel voor juiste samenklanken
– vertrouwdheid met het notenschrift en snel de muziek kunnen begrijpen die achter dit schrift schuilgaat
– kunde, durf en wil om een partij alleen te zingen, maar evenveel bereidheid om het samen met 3 a 4 anderen te doen
– kunde en bereidheid een partij zodanig thuis in te studeren, dat je op de eerste repetitie geen ‘last’ van de noten of de tekst hebt.
Misschien overbodig te zeggen: ik zal zelf de muzikale leiding op me nemen!
Omdat ik een van Josquins vaak gebruikte bijnamen (Jodocus Pratensis) mooi en grappig vind, zal het nieuwe koor als werknaam Jodocus500 krijgen.