Elper Zangdagen 18 t/m 22 augustus 2021

​Van de Orvelter of Zwiggelter Zangdagen heb je vast wel eens gehoord, als je er niet zelf een of meerdere keren aan meegedaan hebt. Al bijna dertig jaar werk ik elke zomer vijf dagen met een groep liefhebbers van koorzang aan een repertoire, dat aan het eind wordt gepresenteerd aan vrienden en familie. Vanuit mijn specialisatie zou je verwachten dat het allemaal ‘oude’ muziek is, maar dat is zeker niet het geval: aan een thema dat als kapstok fungeert worden jassen uit vele eeuwen gehangen, van de 15de tot de 21ste.

Het thema van dit jaar is ‘Alles stroomt: van fonteinen, bronnen en rivieren.’  

​Vanwege de langdurige onzekerheid door het heersende Coronavirus was het doorgaan in 2021 lange tijd onzeker; het boeken van een accommodatie vond ik daarom te riskant. Nu het zingen in groepsverband weer lijkt te kunnen beginnen, gaan we in augustus toch zangdagen organiseren. Weer met het Drentse landschap als decor, alleen niet met een gezamenlijk verblijf in één accommodatie.

We hebben daarvoor een geschikte plek gevonden: ‘Elpine, een niet-alledaagse locatie voor bijeenkomsten die er toe doen. Waar op ongedwongen wijze de beste ideeën naar boven komen. Waar je omgeving je inspireert om out-of-the box te denken. Waar je jezelf kunt zijn.’

image.png

Zoals de naam al doet vermoeden bevindt Elpine zich in de buurt van Elp. Dit mooie Drentse dorp ligt binnen een straal van 10 km van zowel Orvelte, Zwiggelte als Westerbork. We kunnen er binnen (ca 200 m2) en buiten repeteren, eten, zwemmen, douchen en relaxen met een drankje. Het enige wat deze plek anders maakt dan we gewend zijn is dat je er niet kunt overnachten, althans niet in een kamer met bed. Voor kamperen is wel alle ruimte, ook met camper of caravan!

​We kunnen je helpen, een geschikte accommodatie in de buurt te vinden. Thuis overnachten of logeren bij vrienden of familie in de buurt kan natuurlijk ook.

Als je je aanmeldt is het fijn als je op het formulier bij ‘Overige info’ aangeeft wat je graag zou willen of wat je mogelijkheden zijn.

In de naaste omgeving van Elpine vind je vele wandel- en fietspaden, bos en hei, maar ook cultuur en geschiedenis: het herinneringskamp Westerbork, het Melkwegpad, het museumdorp Orvelte.  

Het tarief is dit jaar voor iedereen hetzelfde, omdat er geen verblijfskosten worden berekend: € 395

Aanmeldingsformulier

Josquin Desprez 1521-2021

Corona update: het eerste project staat in de startblokken en zal van start gaan zodra er mogelijkheden zijn. Voor tenoren en/of lage alten is nog plaats.

Op 27 augustus 1521 overleed Josquin Lebloitte, ‘dit’ Desprez in zijn woonplaats Condé sur l’Escaut. Hij is beroemd geworden met uitsluitend zijn voornaam, die tijdens en na zijn leven met evenveel respect en ontzag werd uitgesproken als die van zijn tijdgenoot Michelangelo, waarvan velen de achternaam niet eens kennen. Mooie aanleiding om deze intrigerende mens en musicus eens goed onder de loep te nemen. Lezingen, workshops, concerten staan me voor de geest, nog niet helder maar het daagt!

Een nieuw koor: Jodocus 500

Eén langlopend project wil ik bij dezen wel vast aankondigen: een nieuw koor dat op een viertal momenten door het jaar 2021 heen een of meerdere concerten gaat geven. Elk deelproject bestaat uit twee intensieve repetitieweekends, waarin ook achtergrond wordt verschaft. Het tweede weekend wordt afgesloten met een lezing + uitvoering, die wellicht op een later moment nog herhaald zal worden.

Ik wil een koor samenstellen van het hoogst haalbare amateurniveau.
Belangstellenden uit Groningen, maar ook ver daarbuiten, zijn welkom. Daarvoor wil ik niet alleen gaan vissen in de reeds bekende oude-muziekvijvers (Capella Groningen, Plenum, De Noordelijk Polyfonisten), maar juist ook daarbuiten (studentenkoren, conservatorium, instrumentalisten).
16 a 20 zangers vind ik een werkbare omvang. Met iets minder kan het ook, mits niveau en stemverdeling het toelaten.

Wat ik graag zie en hoor: 
enthousiasme voor deze muziek, maar ook voor muziekhistorische en -theoretische aspecten 
flexibiliteit in het zingen, gemak van intonatie, gevoel voor juiste samenklanken
– vertrouwdheid met het notenschrift en snel de muziek kunnen begrijpen die achter dit schrift schuilgaat
– kunde, durf en wil om een partij alleen te zingen, maar evenveel bereidheid om het samen met 3 a 4 anderen te doen
– kunde en bereidheid een partij zodanig thuis in te studeren, dat je op de eerste repetitie geen ‘last’ van de noten of de tekst hebt.
Misschien overbodig te zeggen: ik zal zelf de muzikale leiding op me nemen!
Omdat ik een van Josquins vaak gebruikte bijnamen (Jodocus Pratensis) mooi en grappig vind, zal het nieuwe koor als werknaam Jodocus500 krijgen.
Deelname aan alle vier deelprojecten is gewenst, maar niet noodzakelijk. Het tarief per project zal afnemen, naarmate je vaker meedoet.
Door middel van onderstaand formulier kun je je aanmelden voor de auditie, maar ook gewoon om extra info vragen.

Audities

Ik vind het fijn, voordat ik een beslissing neem over de samenstelling van het nieuwe koor, iedereen minimaal even te ontmoeten, horen, spreken. Voor deze ‘audities’ heb ik een vorm bedacht, die past bij mijn ideeën over wel/niet geschikt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kies ik enkele dagen uit, waarop we ’s ochtends met een klein clubje (8 a 12 mensen) aan een stuk polyfonie gaan werken. Voor ’s middags zal ik een rooster opstellen, aan de hand waarvan ik individueel 15 a 20 min met elk van de dagkandidaten ga werken. In de meeste gevallen zal ik dan meteen uitsluitsel geven, soms wellicht met enig voorbehoud.

Voorstel 1e programma ‘Josquin Top 10’
(kan nog worden bijgesteld)

Missen: La sol fa re mi (= Laisse faire a my), delen; evt ook delen uit een andere mis
Motetten: Salve Regina a 5, Praeter rerum seriem, de ‘besnijdenis’-motetten (‘O admirabile commercium etc), Victimae paschali laudes
Chansons: Nymphes des bois, Plaine de deuil, Douleur me bat, … (meerdere kandidaten)

Data

De eerste twee auditiedagen zullen zijn in het weekend van 26 en 27 september. Indien nodig volgen nog rondes in het weekend daarop, dus 3 en 4 oktober. Je krijgt daarvoor tijdig de nodige bladmuziek toegestuurd.

Het eerste project staat gepland in de eerste 2 weekends van februari 2021: 5/6/7 en 12/13/14. Of we de vrijdagavonden erbij nemen, hou ik nog even open. Een uitvoering vind dan plaats aan het eind van de 2e zondag, 14 feb.

Tarieven

1x: € 120
2x: € 210
3x: € 280
4x: € 330

Wegens Corona uitgesteld voor onbepaalde tijd: Polyfonieweekend 20 en 21 juni: Josquin en Brumel in canon!

In de meeste polyfonie van de 16e eeuw speelt imitatie een belangrijke rol. Deze techniek ontwikkelde zich tijdens de actieve periodes van componisten als Josquin, Isaac, Obrecht en Brumel van incidenteel toegepaste ‘grappen’ rond 1470 tot de structurele basis van bijna alle polyfonie, na 1500 gecomponeerd.
De meest strikte vorm van imitatie, nl de ‘canon’ zoals we hem nu nog steeds kennen (twee of meer mensen zingen of spelen exact hetzelfde, niet tegelijk maar na elkaar), was al in zwang vanaf diep in de middeleeuwen, echter voornamelijk in wereldlijke kringen. In de ‘serieuze’ en liturgische muziek deed de canon zijn intrede grofweg rond 1400, toen componisten in de verder nog ‘vrij’ gecomponeerde polyfonie canons gingen verwerken, vaak met ingewikkelde, cryptische voorschriften over de toonhoogte- en tijdsintervallen tussen de inzetten. Ook waagden diverse componisten zich aan de uitdaging, stukken te componeren die uitsluitend uit canons bestonden. Uit die laatste categorie zullen we in dit Polyfonieweekend een selectie gaan instuderen.

Josquin Desprez toonde zich al vroeg in zijn carrière actief in dit genre: zijn chanson ‘En l’ombre d’ung buissonet’ en het 4-stemmige motet ‘Salve Regina’ bestaan beide volledig uit een ‘dubbelcanon’: slechts twee stemmen zijn uitgeschreven, de andere twee worden hiervan als canon afgeleid, zodat een vierstemmig polyfoon weefsel ontstaat. En zowaar nog mooi ook!

Antoine Brumel deed dit nog eens dunnetjes over door op het eerstgenoemde chanson een volledige mis te componeren: de Missa ‘A l’ombre d’un buissonet’!

Kyrie en Gloria uit Brumels mis op één opening van het koorboek!
Links alt, rechts bas; de anderen komen 1 slag later, 3 tonen hoger.

Er zal gewerkt worden op zaterdag van 10 tot 16 uur en op zondag van 11 tot 16.30, waarna we afsluiten met een (informele) presentatie.

De kosten van het weekend bedragen € 90 pp. Deelnemers krijgen via een wachtwoord toegang tot de privépagina, waar meer o.a. details over lokatie, bladmuziek en mogelijkheid tot betalen te vinden zijn.

Aanmelden met onderstaand formulier

Nieuw Groninger Bachkoor, uitgesteld project 2020: motetten! (nog onzeker)

Dit project is begonnen, maar helaas onderbroken door het Coronavirus. Nieuwe data voor de rest van de repetities en de concerten worden vastgesteld, zodra er weer zicht is op meer mogelijkheden.

In 2011 ging het NGB van start met een programma, bestaande uit 4 motetten en 4 Preludium/Fuga-paren uit het Wohltemperierte Klavier. Na het succes van deze uitvoeringen werd er ieder jaar een programma met werken voor koor en orkest gedaan, met als terugkerend element de uitvoeringen van de Johannes Passion, inmiddels 4 keer! Negen jaar na dato worden de eerst uitgevoerde werken weer opgepakt. Wederom staan drie dubbelkorige motetten: (Komm, Jesu, komm, Der Geist hilft en Singet dem Herrn) en het vijfstemmige motet Jesu, meine Freude op het programma.

Repetities (wordt aangepast)

16 februari (proefdag)
15 maart
18-19 april

16 mei (17 mei reservedag)
6-7 juni

Concerten (wordt aangepast)

Weekend van 12-13-14 juni

Kosten

Het basistarief voor deelname bedraagt € 125. Kan je wat meer dragen? Dan ben je welkom om dit te verhogen naar € 150. Wil je graag meedoen, maar zit je te krap bij kas? Dan is het voor jou mogelijk, voor € 100 toch mee te doen. Twijfel je of denk je, ik wil die muziek eerst eens ‘proeven’? Meld je dan aan voor de proefdag. Die kost € 25, bij definitieve aanmelding wordt dit uiteraard in mindering gebracht op je bijdrage.

Aanmelden is nog mogelijk

Heb je belangstelling? Meld je dan aan met onderstaand formulier

Nieuw: meerstemmig zangles

Meerstemmig zangles 

Een veelgehoorde opmerking in de koorrijke omgeving waarin ik vaak rondloop: “ik zou wel zangles willen, maar om daar nou in mijn eentje te staan, tegenover zo’n leraar, zonder andere stemmen om mee te kleuren of mooie harmonieën te maken… Is dat leuk?” Dat gevoel kan ik me prima voorstellen en kan ik me zelfs herinneren uit mijn eigen conservatoriumtijd en de diverse individuele lessen die ik had. Ook hoor ik nog wel eens dat zangles duur is, zeker als je wekelijks gaat.

Engelen zingen.png

Nou kun je van mening zijn dat je enig ongemak er wel voor over moet hebben, maar wil je als amateur vooral meer plezier uit het zingen halen, dan is het een afweging of het dat ongemak waard is.
Daarom heb ik besloten, mijn lessen vooral te richten op zangliefhebbers die niet alleen, maar samen met één, twee, of meer anderen aan hun zangkunsten willen werken.

3 zangers mvv.png

Naast aan het vormen van de stem werken we dan aan: zuiver intoneren, je kleur afstemmen op je mede-zanger(s), het zingen in een bepaalde stijl en natuurlijk het ontdekken en genieten van het enorme repertoire aan duo’s, trio’s en groter bezette vocale werken uit Middeleeuwen, Renaissance en latere periodes.

3 zangers vvv.png

Nog een voordeel: net zoveel les voor minder geld! Per persoon loopt het tarief aanzienlijk af, naarmate je met meer komt. Hieronder een overzicht:

Alleen les: € 40 p/u
Tweetal: € 48 p/u (= € 24 pp)
Drietal: € 54 p/u (= € 18 pp)
Viertal: € 60 p/u (= € 15 pp)
Bij grotere groepen blijft het tarief € 60 p/u

Weet je niet zo 1, 2, 3 met wie je dit zou kunnen doen, maar lijkt het je wel een aantrekkelijk idee?  Meld je toch aan, misschien vinden we wel een zangmaatje voor je!